İlmi usullerle seçilecek kabiliyetli Türk çocuklarına ilköğretim, lise ve yüksek öğretim yaptırarak milli kültür ve ananelerine bağlı yüksek karakterli, araştırıcı ve yönetici vasıflarda ilim, fikir, sanat ve fen adamları yetiştirmek ve bunların hayatta insan gücü planlamasına uygun olarak görev almalarına yardımcı olmak vakfımızın amaçları arasındadır.