5. Yayınlar

Çeşitli Eğitim metodlarını değerlendirmek, Mesleki ve Teknik Eğitim ve genel olarak Türk Kültürü konularında ilmi ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek, sonuçlarını vakfın kendi kurumlarında uygulamak, değerlendirmek, memleket kalkınması, milli birlik ve beraberlik şuurunun gelişmesi için araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları yayınlayarak insanlığın hizmetine sunmak amaçlarını taşımaktayız.

Ayrıca vakfın ve kurucularının daha önce yaptığı hayır eserlerinin tamiri ve bakımıyla
idamesini sağlamaktayız. Vakfımızın yayınları arasında şunlar bulunmaktadır:

. TÜRK-TATAR TARİHİ, Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN

. TÜRK CUMHURİYETLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZLERİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, Prof. Dr. Atila ARTAM

. KURAN, Prof. Dr. Hüseyin ATAY

. İSLAM ÖNCESİNDEN ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASINA, Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU

. EMİR TİMUR VE MİRASI Uluslarası Sempozyum Notları, Doç. Dr. Abdulvahap KARA, Doç. Dr. Ömer İŞBİLİR